NOT: Aşağıdaki yazı, cevap lûtfedildiğinde silinecektir.
 
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA
 
1959-1961 yıllarında Sağlık Bakaniığı Müfettişliği yapmıştım. Yayınınız "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Albümü"nden, yaşı 90'a gelmiş bir emekdârınız olarak nasıl edinebileceğimi bildirmenizi saygılarımla arz ederim.01.07.2015
                                          Dr. Mehmet Cahit Öney
drcahitoney@hotmail.com
 
                                                         **************
Muhterem araştırmacılarımız,
Maalesef, sahifalar sırası bozulmuştur. "Site haritası"nı kullanmanızı tavsiye ederim.
  KONUK DEFTERİ arızalı; ulaşamıyorum; mesaj göndermeyiniz
(Son okuma tarihim: 22 Septamber 2013.)
 
 
Kaynak olarak, İsmim bildirilmek şartıyla bu veb-site'mden alıntı yapmak serbesttir. İsmim: Dr. Cahit ÖNEY.
 
MUHTEREM BAŞBAKANIMIZA NÂÇİZÂNE TAVSİYEM:  AZINLIK HÜKÛMETİ KURUNUZ.   09.06.2015
 
MUHTEREM BAŞBAKANIMIZ: Koalisyonu tercih buyurduğunuz takdirde MHP'ye şu teklifte bulunulmalıdır:
A- Kabinede AK Parti'ye verilecek görevler: Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı(….) ; MHP'ye verilecek görevler: (Kültür ve Turizm Bakanlığı ikiye bölündükden sonra) Millî Kültür Bakanlığı, (…..).
B- TBMM içinde ve dışındaki partililer, Kabinedeki bakanlıklarının konuları içinde hizmet hususuna önem vereceklerdir. 19.06.2015
                                                     
 
 
 
 
 

Tasavvufun (ilmî tarif)ini dünyada ilk ben yapmış bulunuyorum.

Edebiyâtımız, millî mùsıkîmiz hakkında yazdıklarım da derleme – aktarma olmayıp gelecekdekilere orijinal kaynak mâhiyetindedir.

        Ziyâretçilerime iyi dileklerimi, hayır duâlarımı sunuyorun.

        (Rad.) Dr. Cahit ÖNEY

 

Salevat Dinleti

Bu Salevât-ı şerîfenin notası; Seb'a-i ahruf'un "İslâm âlimlerine" sahîfası nihâyetindedir.

                              -:-

Vatanın hâdimidir Çerkez, Arap, Kürt, Türk, Lâz..
Et ve tırnak gibidirler.. barışır, ayrışamaz!..
                                                     Dr. Cahit ÖNEY
Vezni: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa'lün)
 
                             -:-
 
Din gayretiyle haksıza torpil yapılmasın!..
Zannım: YASAKLAMAZ STRAZBURG SAVUNMAYI!..
                                                                 28.01.2015
Zannım: STRAZBURG, PERİNÇEK'in itirazını; yalnızca düşünme/ifade hürriyetini serbest kılma açısından değil; bir suçlama karşısında savunmayı yasaklayan sübjektif bir kararı kaldırma bakımından da inceleyecektir.
 
                                                           -:-
657/36
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu zâdedân;
Bir paryadır emeklisi doktor, mühendisin!..
        Vezni: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
 
Sandıkta, hercümerce izin verme seçmenim;
Bekler Netanyahù, Sisi, Pensilvanik, Esed!..         03.06.2015
 
          10 ayda Ak Parti oylarınının %10 azalması sebeplerinin önde geleni; 657 sayılı Devlet MEMURLARI kanununun 36. maddesi (bir anayasa gibi) işletilerek, son aylarda, torba kanunlarla, yadırganır çeşit ve yükseklikte ÖZLÜK HAKLARI ile nemâlandırmalar sonucu Milletin Vekili yerine Devletin/Hükümetin Memuru durumu ortaya çıktığı fikrinin yayılması olmuştur. 07.06.2015
        Bu sonuçla karşılaşmanın baş-sorumluları, TBMM üyesi Prof. dr. hukukçularımızın, problemleri önceden sezip, hükümet(ler)i uyaramamasıdır: 1- 367 oy şartı..  2- Devlet memurları kanunu ile ve torba yasalar yolu ile milletvekilleri özlük hakları ayarlaması, 3- 3.7.2005 tarihiı ÇOCUK HAKLARI kanunu ile AB devletlerine, Türk çocuklarının hristiyan ailelere evlatlık verilmeleri, 4- Kanunların ve bağlı huhuk metinlerinin defalarca değiştirilmesi.. 5- Başkanlık sistemini, Devlet memurları kanunu 36. maddesinden güç/fikir alarak uygulamağa çalışmak ve Senatosu olduğunu düşünmeden ABD'yi misal göstermek. 6- 657 sayılı Devlet memurları kanunu 36. maddesini uygulamalarıyla milletin sınıflara ayrılmasına ve düşünürlerin, istenen başkanlık sistemini Firavunların yönetimine bir kısmının da Kast sistemine benzetmeleri bir yana; emekli sandığı bağlısı hekimlerle diğer yüksek tahsillileri "parya" görüp özellikle emekliliklerinde aç btrakmak.. (soruma cevap bekliyorum: 6 ayda bir, enfilasyona göre zam veriyorsunuz.. enlasyon (sıfır) olsa ve bütçe yüzde 10 artsa, giderlerden bu "sınıf"a bir lokma yok mu?)  7- Seçim-öncesinde gazete arka sayfasını bütünüyle kaplayan ilânlarda garip başlıklar.. GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ(19.5.20      Partinin "Kadın Kolları" ve "Gençlik Kolları" var.. ÇALIŞAN VE ÜRETENE BÜYÜK DESTEK(22.5.2015) Çalışmış ve üretmiş olan parya emeklilere, posa muamelesi.. Prof. Dr. Huhukçularımız ilgilileri uyarmıyorlar..8-(4.8.2015>) Mavi Marmara davasında ilgili mahkememiz, kırmızı bülten çıkarılması kararı vermiş iken gereği yapılmamıştır: AYM'nin, dershane kapatma kararını iptaline hükümet uymamıştır; 6 Bakan, 1.5 aydır maaş alamıyor.
Hükümet seçim konuşmalarında yaptıklarını ve yapacaklarını anlatıyor. "Bizi güçlü iktidar yapmazsanız Dünyada kimler sevinecek ve kimleri üzeceksiniz" dese emin olun %52 alırdık. Ben yazdım, fakat iktidar muhaliflerle kavgadan seçmenlerini dinlemiyor.. Millî kültürümüz ayaklar altında.. "Beyitlerim "sayfa 17'de ve evvelki sayfalarında yıllardan-beri bakan, üst-yöneticilere duyuran yok..İ. İnönü'nun 1949'da gider-ayak çıkardığı tiyatro kanunu hâlâ yürürlükte ve sözüm ona bağlı olduğu Kültür bakanına kafa tutuyor ve onu istifaya mecbur kılıyor.. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası da Cumhur başkanı dâhil âmir tanımıyor. Vaktiyle Nihat Erimi istifa ettirdiler, şimdi de salonlarında Millî musikimizi icrâsına karşılar.İnternette: CSO MEYDAN MUHAREBESİ  Böyle 3 kanunla bakanlığa. cumhurbaşkanına karşı korunmalı batı sanatlart ile ilgili genel müdürlük var. Çıkardığınız 4848 sayılı kanunun (numarasını yazmıyorum, hukuk profesörune sorunuz!" bir maddesinde, genel müdürlüğe bakanının dokunamacağı hükmü gizlenmiş.. Bunları defalarca bu internet sitemde yazdım, sesimi duyuramadım.13.6.2015